De jeugd heeft de toekomst! Die uitdrukking kennen we allemaal. En terecht, want we hopen allemaal het beste voor onze (klein)kinderen. Toch?
Maar ook een kerkelijke gemeente moet het uiteindelijk van ‘de jeugd’ hebben; zij zijn (hopelijk) de volgende generatie kerkgangers. Daarom is het jeugdwerk zo belangrijk in iedere kerk.
In de kerkelijke gemeente van Ds. János Márton in Bontida, Roemenië is dit niet anders.
De kunst in Bontida is echter ook om jonge ouders te boeien en te verbinden met de kerk.
Ds. János probeert dit te realiseren door aan jonge ouders een soort mix van een ‘kliederkerk’ en ‘muziek-op-schoot’ aan te bieden. Maandelijks komen de jonge ouders mét hun kind(eren) naar deze bijeenkomst waar ontmoeting en muziek centraal staan. Daarnaast is er ook (ca. één keer per kwartaal) een uitwisseling met een andere kerkelijke gemeente, ook met als doel om jonge ouders en tieners meer te betrekken bij de kerk. Wanneer deze activiteit bij de andere gemeente wordt georganiseerd, brengt dat kosten met zich mee voor vervoer en maaltijden.

Via deze laagdrempelige bijeenkomsten met jonge ouders ontstaat er meer verbinding onderling, maar óók meer verbinding met de kerkelijke gemeente.
János vertelde ons dat er positief op gereageerd wordt, dat het in een behoefte voorziet en dat de groep langzaam maar zeker groeit!
Dit mooie project is ons collectedoel voor de kerkdienst van 24 september.
Helpt u (weer) mee?

Dat kan via de collecte in de kerk, via de Apostel App, via het overmaken van een bedrag via de bank (NL 02 ABNA 0404.1831.31 t.n.v. Diaconie Prot. gem. Barneveld) maar óók door donateur te worden! Als u donateur van HOOP wordt, steunt u de werkgroep structureel. Structurele donaties geven de werkgroep (en daarmee de projecten) meer financiële zekerheid.
Wilt u donateur worden? Mail dan naar hoop@pgbarneveld.nl .   

Dan nog een belangrijke mededeling van huishoudelijke aard:
Onze inname van kleding gaat weer starten maar ook veranderen!
Inbreng van kleding en schoenen zal mogelijk zijn op de volgende momenten:

Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand van 19.30-20.00 uur
Iedere donderdag van 13.30 – 15.30 uur
En nieuw: ook op de eerste zaterdag van de maand van 10.00- 12.00 uur, tegelijkertijd met de overige activiteiten bij de kerk, zoals de inbreng voor de voedselbank en het repair-café.
We zien u graag verschijnen, want we willen vóór de winter nog een transport organiseren!

Alvast bedankt voor uw hulp!

Namens de werkgroep, Douwe Feenstra

Hieronder de PPT presentatie: