Het Altersheim Nikodemus in de buurt van Brasov is op 14 januari het doel voor de collecte.
We hopen ditmaal op uw bijdrage in verband met de noodzakelijke reparatie van de zonneboiler.
Deze zonneboiler is er na 15 jaar trouwe dienst mee gestopt. Dat is een flinke dubbele domper, omdat deze boiler, naast het leveren van warm water, ook juist zorgt voor een lagere energierekening. Nu hij niet werkt, loopt de gasrekening sneller op. Gelukkig is er ook nog een normale ketel, zodat ouderen niet in de kou zitten!
De verwachting is dat de reparatie zo’n €1500,= gaat kosten. Helpt u mee om de reparatie te bekostigen?

Ouderen in Nikodemus in afwachting van de dominee.

Helpen kan via de collecte in de kerk, via de Apostel App, via het overmaken van een bedrag via de bank (NL 02 ABNA 0404.1831.31 t.n.v. Diaconie Prot. gem. Barneveld) maar óók door donateur te worden! Als u donateur van HOOP wordt, steunt u de werkgroep structureel. Structurele donaties geven de werkgroep (en daarmee de projecten) meer financiële zekerheid.
Wilt u donateur worden? Mail dan naar hoop@pgbarneveld.nl .   

         Gezellige, creatieve versiering van het Altersheim

Dan nog een belangrijke mededeling van huishoudelijke aard:

In augustus meldde ik u nog dat we u graag zien verschijnen met zakken kleding omdat we voor de winter nog een transport wilden organiseren. Inmiddels zijn we ingehaald door de harde werkelijkheid:

Mede door de oorlog in Oekraïne is de Roemeense regering heel streng geworden om de invoer van humanitaire hulpgoederen. Die komen de Roemeense grens niet meer over, zonder aan allerlei extra regels te moeten voldoen. De kleding en schoenen die wij naar Brasov en Bontida willen brengen, hebben sinds kort verklaringen nodig: zo moet de kleding professioneel gereinigd en gedesinfecteerd zijn (inclusief een officiële verklaring) Ook moet de ontvangende partij aangeven wat er ontvangen gaat worden en waar het voor gebruikt gaat worden. Eerst leek het erop dat alleen niet-Roemeense chauffeurs hier last van hadden, maar na navraag blijkt nu ook dat Roemeense chauffeurs met dit soort goederen niet worden toegelaten. Dit alles maakt het te riskant om met een volle vrachtwagen die kant op te gaan.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om, met pijn in het hart, de aanname van kleding na de Kerst tijdelijk te stoppen, in afwachting van betere tijden.

Namens de werkgroep,

Douwe Feenstra