We merken dat de respons op Actie Kerkbalans die via de mail is verspreid veel minder respons oplevert. Dit komt mogelijk doordat de mail over uw vrijwillige bijdrage in de map met ‘ongewenste mail’ is terecht gekomen of omdat uw mailadres in het afgelopen jaar is veranderd. Graag vragen we hier uw aandacht voor, bij voorbaat dank voor uw moeite in deze! Heeft u niets ontvangen dan volstaat een kortberichtje aan kerkbalans@pgbarneveld.nl

De toezegging kan ook middels onderstaande link

Vriendelijke groet, Klaas List, coördinatie Actie Kerkbalans 2022