Op zaterdag 7 november 2020 hebben weer vele vrijwilligers werkzaamheden verricht ter voorbereiding op de nieuwbouw van de Emmaüskerk. Eén van die werkzaamheden betrof het verwijderen van de ramen uit de zijbeuk van de kerk langs de Hugo de Grootlaan.

Een deel van die ramen zal worden hergebruikt. Zij worden verwerkt in de ramen die in de stilteruimte komen. Het betreft de ramen met de gekleurde kleine raampjes, het glas in lood.

Tevens is op 07 november 2020 een groot deel van het straatwerk rondom de kerk verwijderd. Dit allemaal ter voorbereiding van het slopen van het jeugdgebouw en de uitbreiding van het kerkgebouw met de ontmoetingsruimte en de tweede kerkzaal. In de komende weken wordt het  slopen uitgevoerd waarna de aannemer kan beginnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw.

Daarnaast wordt er in het bestaande deel druk gewerkt aan de grote kerkzaal. Binnenkort zal daar de vloer worden gestort. We zijn blij dat we nu daadwerkelijk kunnen beginnen met dit werk, zodat ook zichtbaar wordt dat de nieuwe kerk er komt!