Nu  het coronavirus onze vrijheid beneemt en daardoor veel tijd  thuis oplevert, zijn velen aan het  klussen en opruimen geslagen in en om huis (zgn. ontspullen). Op zichzelf een waardevolle tijdsinvulling, maar er is ook een keerzijde. Wat doen we met al die soms nog waardevolle spullen? Voor de milieustraten staan nu ellenlange files om van overbodige spullen af te komen. Om te voorkomen dat nog voor wellicht anderen waardevolle spullen worden vernietigd, komt hergebruik in beeld. Aanbieden aan familie, vrienden of kennissen, kringloopwinkels of marktplaats kan soelaas bieden. Hoewel veel overbodig materiaal niet meer in het milieu terecht komt, maar wordt verbrand en energie oplevert, is  de vorm van hergebruik toch te prefereren. Zo wordt bijvoorbeeld het overschot aan aangeboden bruikbare kleding verbrand en niet ter beschikking gesteld aan medemensen in ontwikkelingsgebieden.

Sta eens een moment stil, als u in een opruimmodus komt en nog voor hergebruik in aanmerking komende spullen in de kliko wilt gooien of bij de milieustraat ter vernietiging aan wilt bieden. Wellicht is er een betere manier om van uw spullen af te komen. Ook hier dient u het milieu en de medemens mee en dat is nu juist wat wij als Groene Kerk voor ogen hebben.

De commissie Groene Kerk