Je hebt het misschien wel in de Barneveldse Krant gelezen: we hebben met drie gemeenteleden meegedaan aan een etappe van de klimaatpelgrimstocht, die loopt van Polen naar Glasgow. Het was heel bijzonder om een dag met zoveel pelgrims van verschillende nationaliteiten op te trekken. We hebben mooie gesprekken gevoerd en elkaar een hart onder de riem kunnen steken wat betreft het opkomen voor een gezond klimaat.

Klimaatpetitie

De dertig pelgrims, die het hele traject lopen van Polen naar Glasgow, willen op de klimaattop een klimaatpetitie aanbieden. Je kunt de petitie nog steeds ondertekenen. Ga hiervoor naar  www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/.

Landelijke klimaatmars

Naast de oecumenische klimaatpelgrimstocht is er dit jaar ook weer de landelijke klimaatmars. De Klimaatcrisis Coalitie organiseert deze mars. Op zaterdag 6 november om 13.00 uur vindt die plaats in Amsterdam.

Om wereldleiders op de VN Klimaattop aan te sporen tot actie, gaan mensen over de hele wereld protesteren voor een menswaardig bestaan op aarde. Ook in Amsterdam dus.

Doe je ook mee? Geef door aan de commissie Groene Kerk, zodat we samen op kunnen trekken:  groenekerk@pgbarneveld.nl. Voor meer informatie zie https://klimaatmars2021.nl/.  

De commissie Groene Kerk