Ik geloof in Gods goede schepping
De aarde, ze is heilig,
gisteren, vandaag en morgen.
Beschadig haar niet! Ze is niet van jou! Van geen van ons!
Ze is niet ons eigendom, zoals iets dat je koopt, gebruikt en weggooit. Ze is van iemand anders.

Wat kunnen we over God weten zonder haar, onze Moeder erbij te betrekken?
Hoe kunnen we over God spreken zonder de bloemen die God loven, zonder de wind en het water die in hun geruis over Hem vertellen?
Hoe kunnen we God liefhebben zonder van onze moeder te leren hoe we moeten beschermen en bewaren?

Ik geloof in Gods goede schepping – de aarde.
Ze is er voor iedereen, niet alleen voor de rijken.
Ze is heilig, ieder blaadje, de zee en het land, het licht en de duisternis, geboorte en dood.


Iedereen zingt het lied van de aarde.
Laten we geen dag leven zonder aan haar te denken.
We willen haar getijden vasthouden en haar geluk laten stralen.
Haar beschermen tegen hebzucht en overheersing.
Omdat ze heilig is, worden we vrij van hebzucht.
Omdat ze heilig is, leren we te genezen.


Ik geloof in Gods goede schepping – de aarde.
Ze is heilig. Gisteren, vandaag en morgen. Amen.              

(naar: D. Sölle, uitgesproken in elke vesper)