Begin juni is het project Eerlijk Eten uit de Streek weer van start gegaan. In oktober en november vorig jaar was dit in de vorm van een 40 dagen challenge om je volledige maaltijden uit de streek te betrekken. Nu biedt de stichting permanent groente, fruit, zuivel, brood, en nog veel meer producten uit de streek aan. Lokaal betekent minder transport en dus minder CO2 uitstoot.

Het gaat om biologische producten en niet biologische producten. Die laatste groep wordt wel duurzaam geproduceerd.

Zo is een drietal boeren gestopt met hun veehouderij. Daarvoor in de plaats telen ze nu groenten zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest en houden ze rekening met de biodiversiteit. Een mooie ontwikkeling.

Naast duurzaamheid en transparantie over de herkomst van de producten staat de stichting voor een eerlijke prijs voor de boer. Ook werkt de stichting aan het contact tussen producent en consument. Weten waar en hoe je voedsel geproduceerd wordt is een goede stap op weg naar verbinding. Verbinding tussen producent en consument, verbinding met de natuur.

Meer informatie over Stichting Eerlijk Eten uit de Streek kunt u vinden op de website www.eerlijketenuitdestreek.nl. Je kunt je daar ook opgeven.

De commissie Groene Kerk staat helemaal achter zulk soort initiatieven en hoopt dat jij ook mee gaat doen. Lokale producten, gezond, lekker en goed voor moeder aarde!

Commissie Groene Kerk