Hoeveel fietsen stonden er op zondag 30 oktober bij de kerk tijdens de ochtenddienst? We hebben die ochtend gespijbeld en tijdens de dienst de fietsen geteld. Het waren er heel veel! Zo veel zelfs, dat ze niet eens in de fietsenstalling pasten.

Het is zo mooi dat we het Groene Kerk zijn onder andere op die manier gestalte geven. We denken daarbij ook aan de mensen, die dolgraag op de fiets zouden willen komen, maar het, om wat voor reden dan ook, niet kunnen. En gelukkig wel met de auto naar de kerkdienst komen.

Hoeveel fietsen denk je dat er stonden? Stuur je antwoord op naar groenekerk@pgbarneveld.nl. Nee, er is geen prijs aan verbonden, maar degene die er het dichtste bij zit, krijgt een eervolle vermelding in het volgende kerkblad 😊.

Commissie Groene Kerk