Door Pieter Zijlstra

Op maandag 31 oktober organiseert de Commissie Groene Kerk een avond over de stijging van de zeespiegel. De heer Pieter Zijlstra is zeer geïnteresseerd in de systemen, die achter deze stijging zitten en heeft er een hele studie van gemaakt. Hij wil graag zijn kennis met u delen.

 Pieter Zijlstra schrijft het volgende:

‘Wetenschappers komen met steeds alarmerender berichten over een stijging van de zeespiegel. De overheid ziet zich genoodzaakt actie te nemen. De burger wil graag uitleg.

Klimaatverandering veroorzaakt opwarming van de atmosfeer en ook opwarming van het water in de oceanen. Het water in de oceanen zet daardoor uit. De opwarming heeft vrij plotseling een uitwerking op gletsjers en landijs van Groenland en Antarctica. Het ijs smelt!

De lezing gaat uitgebreid in op de mechanismen en processen. Hoe, wanneer en waar dit smelten is gestart.

Hoe meten we het volume van de oceanen? Welke stijging is gemeten in de oceanen en aan de kust van Nederland. Wat zijn de verwachtingen voor de komende 200 jaar?

U hoort het van een amateur die zich baseert op wetenschappelijke kennis.’

Aan het eind gaat Pieter Zijlstra in op wat we zelf met deze wetenschap kunnen doen. Hoe vullen we het rentmeesterschap in?

Datum: maandag 31 oktober 2022

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Emmaüskerk zaal 1

Kosten: geen. Koffie en thee 1 euro

Opgeven uiterlijk woensdag 26 oktober via groenekerk@pgbarneveld.nl of via Marianne van Atten, tel. 06 23433169.