Wij zijn op zoek naar meerdere nieuwe diakenen.

Wat doet een diaken?

Kort gezegd: Diaconaat is vooral praktisch. Je doet het met je handen, ogen en oren. Je helpt waar dat nodig is en komt op voor de rechten van mensen in de knel.

En wat houdt dat dan in?

  • Verleent hulp en ondersteuning bij steunverzoeken;
  • Organiseert acties (zoals oogstgroet, rozen voor eindexamenleerlingen, bloemengroet, voedselbankinzameling, kerstgift);
  • Verleent medewerking aan de eredienst;
  • Treft voorbereidingen voor de viering van het avondmaal;
  • Denkt mee over de verdeling van financiële giften over diverse doelen.

Taken worden verdeeld, zodat je het niet alleen hoeft te doen.

En hoeveel tijd kost dat?

  • De diaconie vergadert 1x in de 5 weken;
  • 4x per jaar een kerkenraad (van een half uur) met aansluitend een klankbordgroep.

Wil je er meer over horen?
Fijn! Laat het ons weten! Wij vertellen je er graag over.

We hopen u als nieuwe diaken te mogen verwelkomen.