De oud-papier-regeling van Gemeente Barneveld bestaat niet meer, maar in plaats daarvan hebben we als kerk een ‘schoon stukje Barneveld’ geadopteerd. Het gaat daarbij om de wijk rond de Emmaüskerk. Het schoonhouden van de wijk is een van de vier vervangende activiteiten i.s.m. de Gemeente Barneveld in het kader van ‘streven naar minder (rest)afval’.

Zes keer per jaar zal een aantal gemeenteleden zo’n twee uur afval weghalen. Hiervoor hebben we hesjes en grijpers van de gemeente ontvangen.

Afgelopen zaterdag was de eerste ronde en deze verliep succesvol. Het is zelfs gelukt om de wijk in anderhalf uur schoon te krijgen, inclusief een koffiepauze. In tweetallen hebben onze vrijwilligers zakken vol peuken, blikjes en ander ‘wegwerpvuil’ behoed voor langdurig verblijf op straat.

We zoeken nog een aantal vrijwilligers die één of meerdere keren willen mee-‘prikken’. Gezien de bestemming van het geld voor het jeugdwerk zou het helemaal fantastisch zijn als kinderen (vanaf 10 jaar) of jongeren een keer mee willen doen, al dan niet met hun ouders.

Opgeven kan via Johan van Renselaar (06-13034104).