Beste gemeenteleden, Helaas hebben we moeten besluiten om in de komende periode, in ieder geval tot en met zondag 28 februari 2021 geen bezoekers meer welkom te heten bij de kerkdiensten. Wij betreuren dit maar denken dat dit wel het beste is gelet op de situatie rondom COVID-19. Bij het nemen van dit besluit spelen meerdere overwegingen een rol.

Het betreft:

 • De kwaliteit van de uitzending van de diensten zoals we die tot op heden doen, is van een meer dan voldoende kwaliteit. We krijgen daar positieve reacties op. Door te kijken naar de diensten en deze thuis mee te maken zijn we met elkaar in geloof verbonden.
 • Er zijn reeds meerdere gemeenteleden die hun aanmelding voor de diensten in de komende weken hebben ingetrokken.
 • Bij de diensten rondom Kerst, maar ook de andere diensten, zijn er meerdere gemeenteleden die meewerken zoals de zangers en ook muzikanten. Door geen gemeenteleden uit te nodigen geeft dit hen meer ruimte om zich zodanig op te stellen dat een en ander Coronaproof plaatsvindt. Door hun aanwezigheid worden het feestelijke diensten.
 • Heel Nederland zit nagenoeg op slot. In dat kader zijn wij van mening dat ook wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen zodat we later weer in alle vrijheid en in grote getale naar de kerk kunnen; Niets mooier om in september 2021 in een volle Emmaüskerk kerk te starten
 • De kwetsbaarheid is overal aanwezig en we horen steeds meer in onze omgeving van mensen die zijn getroffen door het virus of in thuisquarantaine zitten. Ons geloof in een toekomst van Licht geeft kracht om deze periode te overwinnen.
 • Uit de media blijkt dat meerdere kerken geen bezoekers meer toelaten bij hun diensten. Daarnaast blijkt dat het aantal besmettingen in de gemeente Barneveld behoorlijk stijgt en dat de gemeente behoort tot de gemeenten in deze regio met bijna het hoogste aantal besmettingen afgezet tegen 100.000 inwoners.
 • Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) adviseert zo veel mogelijk thuis te blijven en kerkdiensten digitaal uit te zenden
 • De landelijke PKN kan zich goed voorstellen dat de voorkeur wordt gegeven aan het uitzenden van diensten.
 • Deze beide instanties (CIO en PKN) geven aan dat er overwegingen kunnen zijn om van de algemene lijn af te wijken maar dat moet dan wel bijzonder zijn (feestdagen en bij ons de intrededienst)
 • Het dringende advies van het kabinet is blijf thuis en maak zo weinig mogelijk reisbewegingen
 • Op de facebookpagina van onze gemeente is een oproep geplaatst om de diensten niet meer te bezoeken. Meerdere gemeenteleden hebben daar instemmend op gereageerd.

Op deze algemene regeling maken we twee uitzonderingen. Aan de dienst op Kerstmorgen werkt weer het kinderkoortje mee dat al eerder heeft meegewerkt. Zij zijn van harte welkom met hun ouders. Ten tweede de intrededienst van ds. Adriaan Plantinga. In die dienst is natuurlijk zijn familie welkom en zijn ook de leden van de beroepingscommissie aanwezig zodat hij mag voorgaan in een dienst waarin voor hem bekende mensen aanwezig zijn.

Wij wensen u Gezegende kerstdagen, HOUD VOL, HOUD MOED EN HEB LIEF!