Ds. Adriaan Plantinga week zondag 7 november af van het liturgisch leesrooster, hij vertelde over het Loofhuttenfeest.

Hierbij nog extra materiaal.

Feest! Weet wat je viert – Loofhuttenfeest
Kom Zing / Loofhuttenfeest – Christian Verwoerd