Bijna 50 jaar geleden werd aan de Achterdorpstraat in Barneveld een kerk gebouwd, de Immanuëlkerk. Eind augustus 2021, nu dus bijna een halve eeuw later, komt er voor een grote groep mensen die deel uitmaakten van de voormalige Immanuëlkerkgemeente een einde aan het gebruik van dit zo vertrouwde gebouw. Immers vanaf dan vinden zij, samen met de leden van de voormalige Bethelkerkgemeente, een nieuw onderdak in de Emmaüskerk aan de Groen van Prinstererlaan.

Afscheid

Afscheid nemen van een dierbaar gebouw doet pijn en roept vele herinneringen op. Een kerk is immers meer dan een gebouw. Er waren naast de “gewone” en bijzondere diensten op zondag, ook trouwdiensten, doopdiensten en rouwdiensten Voor al die gelegenheden was de Immanuëlkerk er. Een kerk die ruimte bood aan een gemeente waar zeer velen zich hebben ingezet voor alles wat er in dat “gebouw” heeft plaats gevonden. Naast de diensten was en is de Immanuëlkerk een plek van ontmoeting, van delen van je geloof maar ook het versterken van de onderlinge band. Hoeveel mensen in die bijna 50 jaar over de drempel zijn gestapt, is natuurlijk niet na te gaan. Het waren er tallozen.

Programma

Dit afscheid laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. In de week van 23 t/m 29 augustus 2021 is er ruimschoots de gelegenheid om de Immanuëlkerk nog een keer te bezoeken en om, samen met anderen, herinneringen op te halen aan alles wat er in die bijna 50 jaar is gedaan en gezegd en beleefd. Een kerk(gemeenschap), gebouwd met inzet van vele, vele vrijwilligers. Iets dat ook nu nog kenmerkend is voor deze gemeente. Daarom staan we stil bij dit afscheid, een afscheid met een lach maar ook met een traan en dat mag. In de week van 23 augustus 2021 bent u elke morgen tussen 10 en 12 uur welkom om nog een keer de kerk te bezoeken. Naast de vijf ochtenden bent u ook van harte welkom op maandag-, dinsdag- en donderdag avond tussen 19.30 en 21.30 uur. Tijdens deze openingstijden zal er ook een powerpointpresentatie te zien zijn over de geschiedenis van de Immanuëlkerkgemeente. Op zondag 29 augustus 2021 vindt de laatste dienst plaats in de Immanuëlkerk.
Daarnaast worden twee activiteiten georganiseerd waar u van harte welkom bent. Ten eerste een heerlijke maaltijd op woensdag 25 augustus 2021 vanaf 17.00 uur. Het samen eten is een traditie en ook die willen we in deze week laten terugkomen. Wilt u de maaltijd bijwonen, er is ruimte voor 40 gasten, geef dit dan uiterlijk 24 juli 2021 door aan Wim Moggré, 06 45598786.

En ten slotte de grote finale van deze afscheidsweek op vrijdag 27 augustus 2021. Vanaf 19.30 uur (inloop 19.00 uur) wordt er een avond georganiseerd met voor elk wat wils. Foto’s uit bijna 50 jaar Immanuëlkerk komen nog een keer langs, er zijn optredens van (oud) gemeenteleden (muziek, declamatie), er worden herinneringen opgehaald door diverse mensen over wat er allemaal is gedaan, er is ruimte voor een lied, het orgel klinkt. Een avond die we ons nog lang zullen herinneren als afscheid van een periode van bijna een halve eeuw kerk zijn met elkaar.

Wilt u vrijdagavond 27 augustus 2021 aanwezig zijn, geef dit dan ook aan Wim Moggré door en wel voor vrijdag 20 augustus 2021. In ieder geval wordt deze avond ook live uitgezonden net zoals de kerkdiensten. Het is nog niet bekend hoeveel mensen we mogen ontvangen maar u krijgt bericht of wij u kunnen ontmoeten op 25 of 27 augustus 2021. Voor meer informatie, zie het nummer van Samenloop bij deze flyer.
Laten we er met z’n allen een memorabele week van maken. Wees Welkom!