Op zondag 12 september 2021 is de eerste dienst in de Emmaüskerk. Veel gemeenteleden hebben te kennen gegeven hierbij aanwezig te willen zijn. Dit betekent dat als u zich niet heeft opgegeven er helaas geen plaats meer is. Het komen zonder vooraf opgeven is dus niet mogelijk.