Van 14 april tot en met 9 oktober vindt de Floriade in Almere plaats. De kerken van Almere bouwen op hun kavel een duurzame Tiny Church en richten een beeldentuin in met 12 vruchten van de geest. Bezoekers kunnen de pracht van Gods schepping en de natuur ervaren. Christelijke spiritualiteit krijgt op deze manier een plek op deze internationale expositie over alles wat met groen en de natuur te maken heeft. Voor meer informatie kijk op fruitfulcity.nl.

Ons kerkbestuur kreeg hierover twee maanden geleden een brief. De inhoud vonden we bijzonder en willen we graag met jullie delen. Hier en daar is de brief ingekort.

“Geachte zusters en broeders,

Bij een pleonasme wordt een eigenschap die onlosmakelijk verbonden is met het genoemde, nog eens in een bepaling uitgedrukt, zoals een houten boom of een ronde cirkel. En een groene kerk zou dat ook moeten zijn. Want dat een kerk groen zou moeten zijn, dat een kerk de natuur zou moeten omarmen, dat een kerk scherpe aandacht voor het klimaat zou moeten hebben, dat zou zo evident moeten zijn dat het niet eens gezegd hoeft te worden.

Een ‘groene kerk’ is dus dubbelop.

We zien het overal om ons heen, het klimaat is onze grootste zorg voor de toekomst, (…) Kerken moeten daar aandacht aan besteden, ook al verwachten wij een nieuwe aarde!

Goed rentmeesterschap heet dat in de kerk.

Zorg voor alles om je heen, voor flora en fauna, voor mens en dier. Want wij als mens mogen wonen op deze wereld, en we moeten goed zorgen voor die wereld.

Als Nederlanders worden we vaak ‘Calvinistisch’ genoemd. Tegenwoordig staat Calvinistisch dan voor soberheid en zuinigheid. En als we kijken naar het klimaat, dan is zo’n houding van soberheid en zuinigheid zo slecht nog niet. Johannes Calvijn zelf verwoordt dit praktisch en kernachtig in zijn Bijbeluitleg van Genesis 2: 15:

“Wie een akker bezit, moet de jaarlijkse vrucht ervan trekken en erop toezien dat hij de grond niet door zorgeloosheid laat uitputten. Hij moet zich erop toeleggen om die akker aan de nakomelingen over te dragen zoals hij hem heeft gekregen, of nóg beter bebouwd”.

Met andere woorden: ieder mens mag dus genieten van de schoonheid van de schepping, en de vruchten ervan. Maar ieder mens heeft ook de verantwoordelijkheid om de aarde in goede staat door te geven aan de komende generaties.

Op de Floriade willen we laten zien dat de kerk de noodkreet van onder andere Greta Thunberg gehoord heeft. (…)

Onze boodschap is eenvoudig:

De kerk was groen, is groen en zal altijd groen blijven.

De kerk zal altijd groen moeten blijven!”

Tot zover de brief. Misschien leuk om een keer de Tiny Church op de Floriade te bezoeken.

Commissie Groene Kerk