Wat fijn dat u in de warme truien dienst met zijn allen gehoor gaf om de groene en gele boomblaadjes in te vullen met dingen die u thuis doet of nog van plan bent te doen aan duurzaamheid. De kale boom kleurde groen en geel met tips en aanbevelingen. Zo kunnen we elkaar inspireren. 

Bij de stellingen was er veel stof tot discussie gezien het geroezemoes, dat ontstond. Het was duidelijk dat u het goed én belangrijk vindt dat we als kerk aandacht besteden aan goed rentmeesterschap. Dat de opwarming van de aarde een feit is, getuige de zwoele winter en het voorjaar, dat zich eind februari al heeft aangekondigd. 

Het is goed om te zien dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de opdracht om gestalte te geven aan het rentmeesterschap, zoals van ons als christenen verwacht mag worden. In een latere editie van Groene Snippers  zullen wij u informeren over de resultaten van de “boomblaadjesactie”.

We vormen met zijn allen een Groene Kerk. Regelmatig geven we tips en aanbeveling: de Groene snippers. We hopen dat u ermee aan de slag gaat. 

Rest ons nog om de Wereldwinkel Barneveld (fairtrade producten) te bedanken voor het beschikbaar stellen van de boom.

De commissie Groene Kerk