Elk kindje dat gedoopt wordt in de Emmaüskerk krijgt een prachtige glazen druppel met de doopnamen. 

Zondag 8 januari delen we die in de kerkdienst uit.
Alle doopouders vanaf oktober 2021 zijn daarvoor uitgenodigd. We hopen op een mooie dienst waarin de doop van Jezus centraal staat, en we nadenken over wat dopen voor ons betekent.