Op 12 december hopen wij een doopdienst te vieren in de Emmaüskerk, die om 9.30 uur begint. Jullie kunnen dan jullie kind en/of jullie zelf laten dopen. Voorafgaande aan die dienst zal, zoals gebruikelijk, de doopcatechese plaatsvinden. Daarin zullen we het hebben over de betekenis van de doop en de dienst voorbereiden. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdag 25 november en 2 december vanaf 20.00 uur tot 21.45 uur in één van de zalen van de Emmaüskerk. Jullie kunnen je opgeven bij Jan Esveldt, tel. 0629449002, email jan.esveldt@gmail.com.