Komende 3 oktober zal er een doopdienst gehouden worden in de Emmaüskerk, aanvang 9.30 uur. Jullie kunnen dan jullie kind en/of jullie zelf laten dopen. Voorafgaande aan die dienst zal, zoals gebruikelijk, de doopcatechese plaatsvinden. Daarin zullen we het hebben over de betekenis van de doop en de dienst voorbereiden. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 16, 23 en 27 september vanaf 20.00 uur tot 21.45 uur in één van de zalen van de Emmaüskerk. Jullie kunnen je opgeven bij Atzo Nicolai, tel. 464484, email atzonicolai@upcmail.nl.