Nu we door het coronavirus niet meer samen mogen komen in de kerk, gaat alles anders. We houden met predikanten, muzikanten en technici elke week een kerkdienst in een lege kerk. Via kerktelefoon en kerkomroep.nl kunt u die dienst bekijken of beluisteren. Mooi dat dit kan! Wat we missen is natuurlijk het contact onderling. Daarom willen we digitaal koffiedrinken! Er zijn technische mogelijkheden om samen te komen van achter je laptop of telefoon en zo een groepsgesprek te voeren. We houden in de kerk al overleg via videoconference, maar voor de meeste mensen is Whatsapp toch het gemakkelijkst denken wel. Vandaar een groepswhatsappgesprek! Zondag om 11 uur, na de digitale dienst. Doe je mee? Stuur een appje naar 0640375901 en we voegen je toe.

N.B.: we weten dat veel mensen die samenkomst het hardst nodig hebben niet beschikken over internet en/of de kennis van ingewikkelde apps. We doen wat we kunnen! Bel gerust uw wijkpredikant/-ouderling/-diaken voor hulp of gewoon voor een praatje.