Ontmoeten en verbinden zijn de speerpunten die we met elkaar heel belangrijk vinden in onze Emmaüskerk.

Naast de ontmoetingen in ons kerkgebouw op de zondagse- of doordeweekse activiteiten, is het ook belangrijk dat we aan mensen denken die niet zo gemakkelijk uit hun huizen kunnen komen.

De PastoraatsGroepSenioren is op zoek naar bezoekers voor mensen die boven de 80 zijn. Een ontmoeting die daardoor verbinding geeft tussen mensen in onze gemeente die met elkaar Geloven! We zoeken mensen jong, ietsje ouder en/ of nog lang niet oud …..( leeftijd is dus niet belangrijk).
Een klein beetje tijd om twee, drie keer per jaar bij iemand op bezoek te gaan voor een praatje en een luisterend oor.

Doe mee. De pastoraatsgroep zit op jou te wachten!

Intersse? Geef je op bij Elly Fiege of Ellen van Esch (ellenvesch@planet.nl)