We hebben goed nieuws. De gemeente Barneveld heeft de omgevingsvergunning voor de
nieuwbouw van de Emmaüskerk verleend. Hiermee is de weg vrij om aan de slag te gaan met het realiseren van de nieuwbouw van de Emmaüskerk.

De nieuwbouw bestaat uit een tweede kerkzaal, de stilteruimte en de grote ontmoetingsruimte tussen de grote kerkzaal en de kleine kerkzaal. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het proces dat zal leiden tot onze nieuwe Emmaüskerk.


Inmiddels wordt er hard gewerkt in het bestaande deel dat wordt vernieuwd. Daarnaast zal de
aannemer binnen één à twee weken starten met de sloop van de pastorie, het oude jeugdgebouw en zijbeuk aan de Hugo de Grootlaan. Op zaterdag 31 oktober 2020 zijn alle dakpannen er af gehaald en zaterdag 07 december wordt het straatwerk weg gehaald zodat de aannemer kan starten met de voorbereidingen van de nieuwbouw. We zijn blij dat we daar nu echt mee aan de slag kunnen en dat ook de vrijwilligers weer helpen. Op beide zaterdagen hebben we ruim 20 vrijwilligers mogen verwelkomen. Dat is mooi voor de saamhorigheid maar het scheelt ook in de kosten.