Voor de gekozen naam was de toelichting als volgt:

  • Wij zijn een christelijke gemeente die op eigentijdse manier vorm wil geven aan ons geloof in God. We willen zorg dragen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. We ervaren dat God ons leert leven in geloof, hoop en liefde.
  • Wij zijn  met elkaar in gesprek, maar altijd met een derde gesprekspartner erbij, de Bijbel.
  • Wij zijn betrokken op de maatschappij, een ieder die bij ons binnenkomt vindt een warm welkom.
  • Wij zijn een gemeente die onderweg is, mensen die elkaar bevragen, die God bevragen.
  • Wij zijn een beweging, bewogenheid met het wonder van de ontmoeting met Christus.
  • Onze gemeente is als een huis in de buurt, van en voor jong en oud, dynamisch, altijd in beweging.
  • Het gaat in onze kerkelijke gemeenschap om het gesprek met elkaar, samen in gesprek zoals de Emmaüsgangers, wat nooit op mag houden willen wij een levendige gemeente van Christus blijven.