De Club van de Oud Papier Actie heeft zich jarenlang ingezet om tegen een vergoeding van de gemeente oud papier op te halen. De vergoeding ging in zijn geheel naar het jeugdwerk. Deze actie gaat helaas stoppen.

De gemeente Barneveld wil echter wel blijven samenwerken met clubs en kerken. Ook weer tegen een vergoeding. Het doel van die samenwerking is om te komen tot een betere afvalscheiding, vermindering van restafval en verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen.

Het gaat om afvalscheiding, het opzetten van een repaircafé, het opschonen van een stukje Barneveld en het inzamelen van kerstbomen.

De commissie Groene Kerk en de Club van de Oud Papier Actie hebben elkaar gevonden en gaan hier gezamenlijk aan deelnemen. We beginnen in september onder begeleiding van de gemeente. Dat valt mooi samen met de verhuizing naar de Emmaüskerk. We kunnen dan een mooie start maken.

Commissie Groene Kerk