Na 25 februari 2022 is aanmelden voor de kerkdiensten niet meer nodig. Voor meer informatie >> Kerkdiensten na 25 februari 2022 – Protestantse Gemeente te Barneveld (pgbarneveld.nl)

Kerkdiensten:
Er is weer wat meer mogelijk. Als kerk volgen wij het advies van de landelijke PKN. Met inachtneming van alle maatregelen is er in de grote kerkzaal ruimte voor 150 – 170 mensen. Als er veel mensen zich alleen of met 2 personen opgeven is 150 het maximum, bij meer grotere groepen is 170 mensen het maximum. Op die wijze blijft het ook veilig voor medewerkers (die we niet meetellen) en eventuele familieleden bij het leggen van een steentje bij overleden gemeenteleden. In de kleine kerkzaal ( alleen bij diensten om 11 uur) is ruimte voor 20 – 30 personen. Avonddiensten voorlopig in de grote kerkzaal. Bij meer dan 100 aanmeldingen zal het balkon ook opengaan. Tussen huishoudens 2 stoelen vrijhouden, bij verplaatsing mondkapje dragen, handen wassen, thuis blijven bij klachten zijn de basis regels die van kracht blijven.Met

Aanmelden is verplicht. Als er te veel aanmeldingen zijn zullen we mensen moeten teleurstellen. Zij hebben dan als eerste een plaats in een volgende dienst. We houden het landelijke advies goed in de gaten. Mondkapje en 1.5 meter afstand houden tussen de verschillende huishoudens is verplicht. Bij zitten in de kerkdienst is mondkapje niet verplicht. Geef elkaar de ruimte en bij klachten thuisblijven.

Jassen nemen we mee in de kerkzaal en kunt u op een stoel naast u neerleggen.
Het aantal te zingen liederen is beperkt, er wordt ingetogen gezongen.
Na de kerkdiensten is er geen koffiedrinken.

Jeugdwerk:
Kan weer worden opgepakt (zowel binnen als buiten). Activiteiten dusdanig groot dat het een evenement wordt zijn nog niet toegestaan. Mondkapjes dragen voor kinderen vanaf groep 7. Deze algemene maatregel brengen we expliciet onder de aandacht, want besmettingscijfers onder de jeugd is zeer hoog, al worden ze er zelf niet ziek van, andere gezinsleden kunnen er wel ziek van worden.

Catechese:
Deze kan in zijn algemeenheid weer worden opgepakt. Ook hier vanaf groep 7 mondkapje.

Vergaderingen:
In het kerkgebouw zijn weer toegestaan. Mondkapjes alleen af als je zit en 1,5 meter afstand houden, ook in de zaal.

Koren:
Conform het advies op Koornetwerk (gebaseerd op de versoepelingen) is repeteren weer toegestaan. Wel onder de condities van Corona toegangspas en 1,5 meter en daar hoort wat ons betreft ook bij, buiten oefenruimte in kerkelijke ruimte met een mondkapje. Optredens zijn nog niet toegestaan .Wij zouden de koren, als ze weer willen oefenen dan ook willen verwijzen naar de maatregelen op Koornetwerk.  https://koornetwerk.nl/nieuws/protocol

Koffiedrinken:
Bij vergaderingen in de zaal geen probleem
Bij koren geen koffie

Ouderenpastoraat:
SAMEN is tijdelijk gestopt. Als weer wordt opgestart dan gelden dezelfde maatregelen als bij kerkdiensten. Maximaal 50 personen, van te voren opgeven, mondkapje bij lopen.

Op 25 januari is er een nieuwe persconferentie. Zowel het CIO als PKN hopen er op dat er dan nog meer versoepelingen komen.