De commissie Groene Kerk zoekt nieuwe leden. Wegens het vertrek van Ellis en Henrike en het komende vertrek van Dick zijn we nog maar met zijn vieren. Daarom doen we deze oproep.

Wat doet de commissie Groene Kerk?

De commissie probeert stap voor stap te werken aan een groenere geloofsgemeenschap. Een plek waar aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping en geven om de ander. Samen gaan we aan de slag met rentmeesterschap.

  • We inspireren onze gemeenteleden door publicaties in de Samenloop, op de website en Facebook. Alle publicaties zijn te zien op de website van de kerk onder ‘Groene Kerk’. Ook is het beleidsplan van Groene Kerk daar te vinden;
  • we werken samen met de kerkrentmeesters aan een zo groen mogelijk beleid; zo doen we sinds het begin van onze Emmaüskerk aan afvalscheiding;
  • één keer per jaar vragen we in een dienst of tijdens de 40-dagentijd aandacht voor een duurzaam thema;
  • we organiseren een activiteit voor de Samenspraak;
  • elke eerste zaterdag van de maand is er repaircafé in de kerk;
  • een zestal keren per jaar schonen we de wijk op rond de kerk met vrijwilligers;
  • we doen mee aan de kerstbomeninzameling;
  • we inspireren elkaar door het uitwisselen van groene tips en ideeën;
  • we vergaderen kort, bondig en gezellig en gemiddeld één keer per twee maanden.

Lijkt het je leuk om samen met Ellen Schut, Dick Bonestroo, Atzo Nicolai, Johan van Renselaar en Marianne van Atten te werken aan een groenere geloofsgemeenschap, wil je je inzetten voor een eenmalige activiteit of wil je meer informatie, laat het ons weten via  groenekerk@pgbarneveld.nl.

De commissie Groene Kerk