In verband met het geringe gebruik en het feit dat we door de voorraad heen zijn, hebben we besloten de collectebonnen E met een waarde van € 2,50 per collectebon en een waarde van € 50 per boekje buiten gebruik te stellen. Bonnen die u nog in bezit heeft kunt u nog gewoon blijven gebruiken.

Het College van Kerkrentmeesters