De familie Reurink uit Amersfoort is inmiddels vier jaar werkzaam als zendelingen onder straatkinderen in de township Worcester in Zuid-Afrika, de achterstandswijk Roodewal. Hun Nehemia Project  brengt hoop en nieuwe kansen van het evangelie, temidden van wanhoop, armoede verslaving en misbruik.

Wilfred Reurink schrijft kortgeleden:  De realiteit is sinds Corona nog harder hier voor de mensen in de townships.  De activiteiten voor de jongeren starten weer mondjesmaat, maar zeker nog niet volop.  Verder vragen kinderen uit ons project nog elke week om eten, omdat er thuis niks is. Dan denk ik wel eens dat sommige ouders hun schamele uitkering niet goed besteden. Maar volgens de kinderen zelf doet hun moeder echt haar best. Dan voel ik me enorm gezegend om mede met jullie ondersteuning iets te kunnen doorgeven van de zegen die God ons geeft. Het is zó fijn om in deze tijd ook voedsel te kunnen uitdelen en de jongeren te kunnen bemoedigen, omdat wij het ook maar hebben gekregen.  Er is niks dat van ons is om aan vast te houden, dat geeft vrijheid 🙂

Verder schrijft Wilfred:  Wat ook bijzonder is, is dat we wel vaker voor ongeveer 150-200 mensen eten uitdelen, maar sinds kort is er een buurvrouw uit de wijk die nu voor ons kookt!  Dat past ook helemaal binnen onze visie om lokale mensen te ondersteunen om zichzelf te helpen (self reliant, empowerment en skillstraining). Onze YWAM-collega die tijdens de hele lockdown met een team heeft gekookt had geen tijd meer.  Een wonder gebeurde:  Een buurvrouw zei dat ze ons al een tijdje had gadegeslagen met het uitdelen van eten en heel graag wilde meehelpen maar zichzelf niet wilde opdringen.  Ze had gewacht en gebeden tot God of ze gevraagd zou worden.  Ze is een wat oudere weduwe die ook veel kerkewerk doet en kinderwerk ervaring heeft.  Ze komt morgen ook kijken bij de Eco Girls. Wie weet, heeft God ons bij elkaar gebracht.

De ZWO-commissie ondersteunt het werk in het Nehemia-project van harte. Op basis daarvan wil het Nehemia Project werken in Worcester. Wilt u dit mooie werk steunen, ook tijdens de kerst-collecte?  Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.    

Voor diegenen die rechtstreeks een bedrag willen overmaken, dan kan dat op  Rekeningnummer = NL89 ABNA 0553 4190 72,  Naam: Diaconie Protestantse Gem Barneveld,  Betalingskenmerk =  Bijdrage Nehemia Project.