In de ZWO-ochtenddienst van 16 oktober met het thema ‘overal Zijn wonderen’ hebben we een aantal wonderverhalen mogen horen van de oprichter van de organisatie Tree of Life (ToL), Christian Slager. Velen waren onder de indruk om te horen hoe God duidelijk aanwezig was bij een aantal doorslaggevende keuzes die door het bestuur genomen werden.  

Wat op 16 oktober niet aan de orde kon komen; ToL werkt in verschillende landen, dus hebben we als ZWO-commissie daar inmiddels een keuze uit gemaakt. Het is Kameroen geworden. Allereerst omdat de mensen in Kameroen nog heel veel plannen hebben, waarvoor nog niet voldoende sponsors voor gevonden zijn. Verder omdat ze zich al meerdere jaren volop inzetten om een succes van hun plannen te maken, ondanks dat er soms tegenslagen zijn. Ze maken steeds vooruitgang, maar met onze hulp kunnen ze dat verder uitbouwen. Nu de keuze is gemaakt, kunnen we ook een collecte voor ToL houden.

Ook is het fijn om nog een aantal achtergronden over de werkzaamheden in Kameroen te kunnen delen met u; De dagelijkse projectleiding in het land ligt sinds de start in de vertrouwde handen van de lokale Steven Babila en zijn Nederlandse vrouw Truus. Beide zijn zeer gemotiveerd en betrokken. De doelstelling is om gezinnen die in armoede leven op een duurzame manier te ondersteunen.  Ze hebben daarbij ook de hulp en trouw van God meerdere keren duidelijk ervaren. Dit doordat ze (via onverwachte donaties) enige hectaren grond en bouwmaterialen konden kopen, ten behoeve van een trainingscentrum. Dat wordt op dit moment afgebouwd. Vanaf komend jaar kunnen hier jaarlijks gemiddeld 40 studenten fulltime opgeleid worden. Een aantal van de al eerder opgeleide studenten is nu ook zelf trainer bij het centrum geworden. Een prachtig resultaat! Daarnaast zijn ze in 2017 in de lessen gestart met de methode ‘Foundations for Farming’, een duurzame landbouwmethode, waarbij de opbrengsten worden verhoogd en de natuur en het land erop vooruitgaan door bodemverbetering en meer biodiversiteit.

ToL kunt u ondersteunen door te geven tijdens de collecte op 25 december, of doneer rechtstreeks aan de rekening NL80 RABO 0129828459, ten name van Stichting Tree of Life, onder vermelding van ‘Kameroen’. Alvast hartelijk dank!
Als u meer wilt weten, kunt u ook kijken op de website https://treeoflife.international/  of  https://treeoflife.international/duurzame-projecten/kameroen/