In Oekraïne worden veel weeskinderen, kinderen met gezondheidsproblemen of in een moeilijke thuissituatie opgevangen in staatsinternaten.  Daar zijn de voorzieningen minimaal, het onderwijs is gebrekkig en personeel is onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geen fijne omgeving voor kwetsbare kinderen om op te groeien. In het stadje Vynnyky besloot de directrice van het internaat het over een andere boeg te gooien en de School van onze Dromen op te richten. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen.

De School van onze Dromen biedt in een veilige omgeving kinderen betere kansen. Volwassenen gaan op een positieve manier met kinderen om, de kinderen doen er kennis op en leren sociale vaardigheden. Zo worden ze goed voorbereid op een toekomst in de maatschappij.

Daarnaast zet de school zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor meest kwetsbare kinderen. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. Kinderen leren meer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen en hun talenten te ontwikkelen.

Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven.  Brengt U licht in het leven van deze kinderen?  De ZWO commissie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie liefdevol onderwijs en veiligheid aan kwetsbare kinderen in Oekraïne via de School van onze Dromen. Uw kunt bijdragen via rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.  Droomschool 29-11 Kinderen in de knel.