Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo begonnen duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op Lesbos of in Athene aan de winter. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?  De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende  bevolkingsgroepen. Hun situatie is nu urgenter dan ooit.

“HEER onze God, 

 Uw ogen gaan rond over de hele aarde.

U kent en doorgrondt de harten van mensen.

Uw oren horen de roep omhoog, de kreten van nood en het stille klagen

Het is Uw schepping die zucht, in barensnood.”

Kerken staan daarom, op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen en hun gezinnen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door.  Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie de vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook  krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! 

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• Voor €17,- krijgt een gezin maandelijks een voedselpakket

• €160,- per dag voor een maaltijd voor 122 daklozen en vluchtelingen

• €2500,- per maand voor lessen voor 100 kinderen

Geeft u svp ook aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank!