Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Overal worden mensen worden ziek, raken hun baan kwijt en lijden honger.  Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel ontwikkelingslanden mensen nog steeds zonder inkomen, voedsel en sociaal vangnet. Er zijn grote zorgen, want er is daar nog lang geen licht aan het eind van de tunnel.

Mei  2020 werden al campagnes gestart om een wereldwijde stille coronaramp te voorkomen.  Maar door de zware lockdowns kwamen veel mensen in financiële problemen en namen armoede en werkloosheid toe. Vooral de armste mensen in de armste landen werden getroffen.  Het coronavirus is overal. Op dit moment zijn er al honderdduizenden mensen overleden. Vooral de lockdown raakt arme mensen hard. Want hoe kun je geld verdienen om eten te kopen als je de deur niet uit mag? Mensen die al leven in armoede en onrecht hebben er nu een zware crisis bovenop gekregen.   Teardfund en anderen verlenen hulp op de plekken waar dat het hardst nodig is. We helpen met;

1. Voedsel aan de meest kwetsbaren

2. Hygiënepakketten

3. Medische zorg

4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren

5. Preventiecampagnes

Dit kunnen we alleen niet zonder jou. Help jij mee?  Tearfund en andere organisaties hebben al veel extra noodhulp verleend. Maar hulp blijft dringend nodig! Daarom gaan we door met coronahulp. Doet u mee?  Geef uw bijdrage aan de collecte of stort ten name van  Tearfund op bankrekening NL32 ABNA 0501 0303 01  ovv  Corona Noodhulpfonds.
Voor meer informatie, kijk op https://www.tearfund.nl/corona