In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Maar de kerk is er en wil ook in de toekomst aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.
Pakistaanse christenen voelen zich te vaak onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.  Daarom steunt Kerk in Actie een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof en een rol nemen bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in Pakistan.  OTS ontwikkelt daartoe trainingen voor gemeenteleden, die deze training vervolgens in hun eigen gemeenten door kunnen geven.  De trainingen geven ook de  jongeren kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven.

Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. Daarbij maken ze ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009159’ of doneer online. Hartelijk dank!