Overal op het Indonesische eiland West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het kerkelijke vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

De lokale kerkgemeenschappen spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. En het zijn vooral vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk uitvoeren. 

Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.

Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en sociaal werk.

Hermin Rumbrar, de (vrouwelijke!) directeur van P3W zegt:  “Volgens onze traditie staan vrouwen op de tweede plek. Jongens worden gestimuleerd om naar school te gaan, meisjes niet. Vrouwen zijn ook niet gewend  om hun mening te geven of mee te beslissen.  Vrouwen leren lezen en schrijven bij P3W, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale (kerkelijke) gemeenschap. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. “

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.  Van harte aanbevolen!

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.