Op 3 woensdagochtenden in april en mei hebben wij bij elkaar gezeten in een zaal van de Emmaüskerk. We waren met z’n zessen waarbij de ochtenden werden geleid door Doetie Atema. Wat mij vooral ook is bij gebleven, is de warme, kwetsbare en menselijke wijze waarop Doetie, dit toch wel, lastige onderwerp bespreekbaar maakte. Het voelde al snel als een veilige plek waar we ons naar elkaar toe open konden stellen. We hadden allemaal ons eigen verhaal en hadden op onze wijze allemaal een band met de zwarte hond die depressie heet. Door voorbeelden uit haar persoonlijke jarenlange ervaring te delen, ontstonden diepe gesprekken. Ieder had haar/zijn eigen gevoel hierbij en we vonden elkaar erin.

Wat ik met name van de andere deelnemers leerde en wat iemand voor mijn gevoel zo knap dagelijks toepaste, was dat je het vooral ook naar jezelf toe mag bekennen en hier je ritme ook op mag aanpassen. Dankzij deze groep en de ervaring van deze deelnemer, besef ik mij bijvoorbeeld dat rustmomenten zo belangrijk zijn. Voor mij is een praatgroep als deze een absolute meerwaarde en wat mij betreft krijgt dit regelmatig een vervolg. Hierbij hoeft het zeker niet alleen over een depressie te gaan: inmiddels is wel duidelijk dat we in een ingewikkelde maatschappij leven. Ook over deze maatschappelijke vraagstukken kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

Ik nodig u/je dan ook van harte uit om deel te nemen aan een nieuwe praatgroep. Afhankelijk van het aantal belangstellenden kunnen we dan kijken wanneer er een nieuwe groep kan worden gevormd. Wil(t) u/je meedoen? Neem dan contact op met Doetie Atema via: doetie@icloud.com. Geef dan ook aan op welk tijdstip u/je kunt!

Berend Bakker