In de Emmaüskerk in Barneveld is er op Goede Vrijdag 7 april een bijzondere dienst. Delen uit de Matteüs Passion van Bach worden gezongen door zowel een professioneel dubbelkwartet als ook door de gemeente in samenzang. Het beroemde O hoofd vol bloed en wonden zal bijvoorbeeld eerst door de koorgroep in de meerstemmige versie van Bach zelf gezongen worden, waarna ook de gemeente zingt in eigen taal. Veel samenzang, ondersteund met professionele zang geeft een indrukwekkend en indringend beeld op deze Goede Vrijdag. Een ieder van harte uitgenodigd voor deze bijzonder viering. Aanvang: 19.30 uur.