Zondag 28 november is er een nieuwe Ameezing Sunday. Het thema van deze viering is ‘Dichtbij’. In deze coronatijd voelt het soms alsof God niet altijd bij ons is. We maken vervelende dingen mee, verliezen mensen om ons heen of worden erg ziek. Maar toch mogen we weten dat God altijd bij ons is, al is Hij soms op plekken waar we Hem niet verwachten.

Prijs Adonai, wanneer de zon op komt, totdat zij ondergaat.
Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbid Hem.

-Opwekking 638-

Op deze 1e advent mogen we uitkijken naar de komst van Jezus en Hem samen loven door ons gezang!

De songs die we gaan zingen treft u / tref je aan in deze Youtube-playlist om thuis alvast in de stemming te komen.

A-meezing Sunday: Zondag 28 november om 11:00 uur in de Kleine Kerkzaal van de Emmaüskerk. Tot dan!

Voor updates kunt u / kan je ons Facebookprofiel van Ameezing Sunday in de gaten houden.