Beste gemeenteleden,

Via dit bericht willen we u op de hoogte stellen van enkele punten die de komende weken gaan spelen. Allereerst zullen er binnenkort krantenpublicaties in de Barneveldse Krant gaan plaatsvinden. Eentje is op initiatief van de Barneveldse Krant zelf en gaat over de overdracht van de Immanuëlkerk aan de Marokkaanse vereniging. Die overdracht zal in september plaatsvinden. Het nieuws daarover komt mogelijk vanuit de gemeente. Van daaruit komt nieuws over de situatie na de overdracht. Met andere woorden dit nieuws is niet van onszelf als kerkenraad maar komt door het initiatief van anderen. De krant heeft daarvan lucht gekregen, en wij gaan daarin passief mee. Geen reden om ongerust over te zijn, maar wij vinden het wel zo netjes om u daarover te informeren.

Tweede krantenpublicatie zal over de kerktoren gaan. Want vrijdag 2 juli is het persmoment van de toren en de klokken. We zullen ook officieel naar buiten brengen dat er twee klokken werkend zijn in de toren van de Emmaüskerk. Dat is ook aangekondigd Samenloop. Vandaar dat we nu de krant daarin ook betrekken, zodat ook de hele Barneveldse gemeenschap kan worden geïnformeerd over het nieuws van de toren, en het huwelijk tussen twee klokken.

Ook zijn er ontwikkelingen met betrekking tot Corona. Op woensdagavond heeft de kerkenraad besluiten genomen waarmee we de komende periode in juli en augustus weer meer ruimte kunnen geven aan de vieringen in de kerk en de samenkomsten in de kerk. Belangrijk blijft nog steeds de 1,5 m afstand maatregel. Maar mondkapjes zijn niet meer nodig, en we kunnen weer gaan zingen. Dat zullen we gaan doen de komende weken. Het betekent nog wel met de 1,5 m afstand dat we niet richting een volle kerk kunnen gaan, vandaar dat het belangrijk is dat u zich nog op geeft, want dan bent u eerder verzekerd van een plek, maar de afgelopen weken is ook wel gebleken dat mensen die toevallig langs komen ook vaak toch nog een plekje kunnen krijgen. Met andere woorden u bent van harte uitgenodigd. En ook koffie drinken na de dienst zal weer mogelijk zijn, hetzij in de buitenlucht dus buiten de kerkruimte. Voor de mensen met kleine kinderen is het fijn dat er kindernevendienst wordt georganiseerd, elke zondag. En dat betekent ook dat de jonge gezinnen met hun kinderen van harte welkom zijn tijdens de diensten de komende periode. Nogmaals u bent van harte uitgenodigd en we hopen dat we daarmee vertrouwenwekkende stappen kunnen zetten op weg naar een situatie waarin we met steeds meer mensen samen kunnen vieren en ontmoeten.