Actie Kerkbalans 2023

In de maand januari doet onze gemeente weer mee aan de landelijke Actie Kerkbalans 2023. Onder het motto “Geef voor de Kerk van morgen” doen wij, zoals aan het begin van ieder jaar, weer een beroep op u/je voor uw jaarlijkse, vrijwillige bijdrage voor onze Aktie Kerkbalans 2023. We realiseren ons dat de kosten voor onder andere het levensonderhoud en energie in het afgelopen jaar fors zijn gestegen. En dat geldt ook voor de exploitatie van onze kerk.

De belangrijkste inkomstenbron

De vrijwillige bijdrage van onze gemeenteleden is de belangrijkste inkomstenbron om onze Emmaüskerk een plek te laten zijn waar je in de diverse diensten wordt geïnspireerd, in het pastoraat en de contacten met elkaar het leven, je geloof deelt. Ons mooie nieuwe gebouw is dagelijks open en we willen dat het gonst van de activiteiten zoals de clubavonden voor kinderen, de uitvoering van de musical Ruth door gemeenteleden, leeskringen en allerlei vormen van ontmoeting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jonge ouders of elkaar ontmoeten rond een actueel thema of een maaltijd. Elkaar ontmoeten in wat ertoe doet in je leven! Samen op weg, met elkaar in gesprek, net als de Emmaüsgangers.

We rekenen op u/je.

Ook dit jaar reken we weer op uw financiële bijdrage om te kunnen bestaan. In de week van 26 januari ontvang(t) u/je daarom per brief (bezorgd door u wijkcontactpersoon of per e-mail) het verzoek om uw vrijwillige bijdrage voor 2023 kenbaar te maken. We hopen dat we weer op u/je mogen rekenen! Voor het opvragen van de Begroting 2023 en eventuele vragen kunt u een mail sturen naar kerkbalans@pgbarneveld.nl