Beste  gemeentelid,

Zoals u wellicht wel weet, is zondag 21 november 2021 de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is in onze gemeente een goede traditie om dan de overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar te ge- en herdenken. Dat zal ook dit jaar het geval zijn. Op die zondag worden de namen genoemd van bijna 50 gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dit gebeurt in een tweetal diensten, één om 09.30 uur en één om 11.30 uur. Het spreekt voor zich dat de familie van de overledenen van harte is uitgenodigd om de dienst bij te wonen. De huidige situatie rondom het Coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, met name het houden van 1,5 meter afstand, leidt er toe dat we in beide diensten nog ruimte hebben voor ongeveer 100 gemeenteleden naast de aanwezige families. Dit betekent dat we voor die zondag weer gaan werken met het systeem van vooraf aanmelden. Wij hopen dat dit eenmalig is.
Op bijgevoegd formulier (zie hieronder)  kunt u aangeven of u op zondagmorgen 21 november 2021 een dienst wil bijwonen en op welk tijdstip u aanwezig wilt zijn. Daarbij moeten we wel aangeven dat bij meer aanmeldingen we u voor de andere dienst kunnen indelen. Op vrijdagavond 19 november 2021 krijgt u bericht in welke dienst u aanwezig kunt zijn. Krijgt u geen bericht dan is er helaas geen mogelijkheid om de dienst bij te wonen. Het spreekt voor zich dat de diensten  wel worden uitgezonden.
Voor wat betreft het bijwonen van de diensten verzoeken wij u wel om tussen u en uw buren twee stoelen vrij te houden. Tevens dient u tot het moment waarop u zit een mondkapje te dragen.
Wij rekenen op uw begrip.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.