Beste gemeentelid,

Er is weer iets meer mogelijk, op dit moment mogen er 50 mensen toegelaten worden in de dienst, en ook avonddiensten mogen weer doorgaan.
Wellicht dat er na 25 januari nog een verruiming zal plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan is besloten dat u zich weer vooraf dient aan te melden als u een dienst wilt bijwonen.
Het spreekt voor zich dat we ons wel houden aan de richtlijnen van het RIVM (zoals de 1,5 meter afstand) en de PKN.

Als u een dienst wilt bijwonen in de periode vanaf 23 januari tot met 27 februari dan kunt u dat aangeven door op de onderstaande link te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen. Mochten er te veel aanmeldingen zijn dan kan het dus zijn dat u niet elke dienst waarvoor u zich opgeeft, kan bijwonen. Het is mooi dat velen van u aanwezig willen zijn maar wij vragen uw begrip voor het geval dat dit niet altijd mogelijk is. Op de vrijdag voorafgaand aan het weekend waarin u een dienst wilt bijwonen, krijgt u bericht of er ruimte is om aanwezig te zijn. Daarbij krijgt u ook enkele richtlijnen om een en ander goed te laten verlopen. Wilt u weten welke voorganger er in de dienst voorgaat dan kunt u dit vinden op de website van onze gemeente.
 Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Hartelijke groet,
Alex Feijen(scriba kerkenraad)