Paulien Bläss-Beitler
Verdiensten
1976-heden: Mantelzorg voor zoon William met Prader-Willi Syndroom
2008-heden: Stichting De Rozelaar, lid van familieraad locatie Iris
1989-heden: Pluimveemuseum, winkelbeheerder
2007-2019: Stichting De Rozelaar, lid van de cliëntenraad
1990-2010: Pluimveemuseum, vrijwilligerscommissie Lief & Leed
1996-2007: Pluimveemuseum, lid expositie- en activiteitencommissie

Gré de Gijdt-van Doggelaar
Verdiensten
2012-heden: ASRO Barneveld, begeleidster bij zwemuurtje
1989-heden: Stichting Welzijn Barneveld, vrijwilliger
1990-2019: Comité organiseren van 55+ reizen, coördinator en administratieve ondersteuning
1978-2018: Protestantse Gemeente Barneveld, vrijwilliger

Anne Smid
Verdiensten
2010-heden: Protestantse Gemeente Barneveld, Emmaüskerk, beheerder, gastheer, tellen van collectes
2008-heden: Alzheimer Nederland, trefpunt Barneveld, gastheer, fondsenwerver, public relations, secretaris werkgroep ATB

Froukje Smid-de Vries
Verdiensten
2010-heden: Emmaüskerk, Protestantse Gemeente Barneveld, beheerder, gastvrouw, bezoekwerk ouderen en zieken
2009-heden: Alzheimer Nederland, trefpunt Barneveld (ATB), catering, lid werkgroep ATB en allerlei activiteiten
1998-2010: Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten, vrijwilliger afdeling dementie

Henk Zeggelaar
Verdiensten
1987-heden: Badmintonclub De Meulenwiek, bestuurslid/penningmeester
1983-2023: Kegelclub Op ’t Randje, bestuurslid/penningmeester
2006-2019: Protestantse gemeente Barneveld, opmaak/redactie kerkblad Samenloop
2010-2023: Protestantse Kerk in Nederland, medewerker ledenprogramma LRP
2017-heden: tennisvereniging LTC, ledenadministratie en ondersteuning diverse werkgroepen