Datum 31 december 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

VOORBEREIDING

zingen 244: 1, 3 en 4

stil gebed

bemoediging en groet

psalm 90 gelezen en gezongen

  zingen de verzen 1 en 2

  lezen 3 – 9

  zingen vers 6

  lezen 13 – 15

  zingen vers 8

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing I Samuel 4: 1b t/m 11

zingen lied 919: 1 en 2

schriftlezing I Samuel 5: 1 t/m 5

zingen lied 919: 3 en 4

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 90a: 1, 3 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

inzameling van de gaven

zingen lied 704

uitzending en zegen