Datum 31 maart 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Con Amore zingt ‘Halleluja’

welkom ouderling

zingen psalm 118: 8 en 9

bemoediging en groet

v.           Onze hulp is in de naam van de Opgestane

g.           DE LEVENDE, DIE HEMEL EN AARDE MAAKTE

v.           die ons roept bij onze naam

g.           EN ZIJN LICHT OVER ONS DOET OPGAAN.

v.           Leer ons uw stem te herkennen,

g.           OPEN ONZE OGEN VOOR UW LICHT,

               ZODAT WIJ GROEIEN NAAR U TOE.

v.           De Levende zij met u.

g.           OOK MET U ZIJ DE LEVENDE

zingen lied 637: 1 t/m 4

gebed om ontferming

na ‘zo zingen wij samen’: lied 463: 8, driemaal

glorialied 624: 1, 2 en 3

Con Amore zing ‘Christ is risen!’ en ‘U zij de glorie / Kroon hem met gouden kroon’

gebed bij de opening van de Schriften

lezing Johannes 20: 1 t/m 10

zingen lied 625: 1 en 2

lezing Johannes 20: 11 t/m 18

zingen lied 625: 3

verhaal ‘Er was eens een berg’

zingen lied 642: 1, 2 en 3

met de kinderen de voorwerpen ontdekken in de puinhoop

kleinsten naar de kindernevendienst

preek

Con Amore zingt ‘Christ is risen! Christ is alive!’ en ‘Sta op een morgen ongedacht’

zingen lied 642: 4, 7 en 8

kinderen komen terug uit de kindernevendienst en plaatsen de plaat van het bijbelverhaal

zingen het couplet van deze zondag van het projectlied

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte

zingen lied 634: 1 en 2

uitzending en zegen

v.           Laten we van hier uitgaan

               en ons openstellen voor de stem die ons roept.

g.           WIJ ZIEN ERNAAR UIT OM DE WERELD WEER IN TE GAAN

               OM HET LICHT TE VERSPREIDEN

v.           Ga dan als gezegende mensen.

               De genade van de opgestane Heer,

               het licht en de liefde van God

               en de hoop van de heilige Geest

               zij met u allen.

g.           AMEN, driemaal, gezongen