Datum 30 juni 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


moment van stilte

meditatieve tekst door ouderling van dienst Alex Feijen

lied 91 a  alle verzen

v             Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             (…)

over de viering

lied 1008  Rechter in het licht verheven (alle verzen)

 gebed bij de opening van de Schrift

 Johannes 8: 2  t/m 11

 bede voor allen die klemgezet worden door anderen, steeds beantwoord zin-

gend: lied 367 K    Hoor ons bidden     [elke bede sluit af met      zo bidden wij en zingen…]

 overdenking en orgelspel

 lied 647 alle verzen Voor mensen die naamloos

gedicht

lied 250: 1 t/m 6 Ik leg mij in uw hoede neer

 gebeden: voorbeden; stil gebed; Onze Vader

slotlied: lied 993: 1,2,3,7 Samen op de aarde

zegen

orgelspel