Datum 30 juni 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

Orgelspel

We worden stil

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 216: 1, 2, 3

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied ‘Ik wil even bij u komen’

Lezing: Hebreeën 12:1-3 (Bijbel in Gewone Taal)

1Uit de heilige boeken kennen we dus veel mensen met een groot geloof. We moeten hun voorbeeld volgen en de zonde achter ons laten. Want die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons geloof willen opgeven. Maar we moeten juist aan ons geloof blijven vasthouden.

2Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat hij op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterkant van Gods troon.

3Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden, en niet opgeven.

Preek van Mare en Marieke

Lied ‘My Lighthouse’ met dans van Mare, Isa en Julie

Zegen met de ouders / aansteken van de doopkaarsen

Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’

(evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed en Onze Vader gezongen met lied 371

Leden van Revelation: bedankt!

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

             Collecte

             Bloemen                         

Lied: ‘Ik wens jou’

Zegen en gezongen Amen