Datum 30 maart 2024
Aanvang 22:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Orde van Dienst


Orde van dienst

We komen binnen in stilte

Lied 916 – 1,2,3 Je kunt niet dieper vallen

Bij het begin

Vg:       God, in de stilte van de nacht
            Leggen wij onszelf in uw handen
            U weet waar we tekortschieten en falen

Allen:  Aanvaard ons, met alles wat in ons is

Vg:      Maak wat dood is levend,
            Maak het duister licht,

Allen:  Bewaar ons deze nacht in uw vrede

Lezing: Genesis 1:1-5  De schepping van hemel en aarde

Lied 986: 1, 2, 3  De oorsprong van leven en licht.

Lezing: Exodus 14:15-22 Doortocht door de zee

Lied 169 – 1, 2, 4, 6 – De koning van Egypteland.

Lezing: Jesaja 42:1-4 Mijn dienaar die op aarde het recht vestigt

Lied: 459: 1, 2, 3 Ik breng een rechter aan het licht

Lezing: Johannes 20:1-10 De opstanding

Lied 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (Taizé)

Licht wordt binnengebracht

Lied 624 Christus, onze Heer, verrees

Water wordt binnengebracht

Lied: 350: 3, 4 Het water van de grote vloed

Doopgedachtenis

Geloofsbelijdenis: Lied 351: 1, 2 In U zijn wij begrepen

Viering van de Maaltijd van de Heer

Vredesgroet : Lied 397 Vrede gaat van hand tot hand

Tafelgebed: Lied 394 Hoog staat de paaskaars opgericht

Breken en delen

Samen bidden we het Onze Vader

Slotlied 430