Datum 29 oktober 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.p. Spaa
1e collecte ZWO/KiA: Noodhulp Israël en Gaza
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps. 100: 1,2

. bemoediging en groet

. Ps. 100: 3

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Lev. 19: 1-10

. Ps. 145: 1,2

. 2e Schriftlz: Joh. 17: 13-23

. Lied 763: 1,3,4,5

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 727: 1,2,3

. gebed

. zingen apostolische Geloofsbelijdenis

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 263: 1,2,3

. zegen